Saturday, January 8, 2011

Senarai Kemahiran dan Aktiviti dalam Pemulihan Bahasa Melayu

Senarai Kemahiran dan Aktiviti dalam
Pemulihan Bahasa Melayu


Bil
Kemahiran
Aktiviti
Catatan

1

ü Huruf-huruf kecil a-z

1.1    Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan

1.2    Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak

1.3    Mencari,mewarna dan memilih huruf kecil tersembunyi

1.4    Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, dibelakang kawan dan sebagainya.

1.5    Membentuk huruf  kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut turutan

1.6    Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan

1.7    Menyurih huruf kecil mengikut turutan

1.8    Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil

1.9    Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan daripada rakaman audio atau kaset2

ü Huruf-huruf besar A-Z
2.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan

2.2    Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak

2.3    Mencari,mewarna dan memilih huruf kecil tersembunyi

2.4    Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, dibelakang kawan dan sebagainya.

2.5    Membentuk huruf  kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut turutan

2.6    Menekap atau melukis huruf daripada kaad-kad tebuk mengikut turutan

2.7    Menyurih huruf kecil mengikut turutan

2.8    Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil.

2.9    Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan daripada rakaman audio atau kaset3

ü Huruf-huruf vokal : a,e,i,o,uü ‘e’ taling / ‘e’ pepet

3.1 Mengenal dan membunyikan vokal ‘a,e,i,o,u’ mengikut  
      warna yang ditetapkan.

3.2 Mendengar bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau 
      language master

3.3 Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar


3.4 Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vocal

3.5 Memilih huruf vokal yang sesuai dengan gambar

3.6 Menulis huruf vokal berdasarkan gambar

3.7 Permainan menyebut atau menyambung bunyi vokal
      awalan

3.8 Permainan domino gambar dengan vokal awal dan
      vokal dengan suku kata4

ü Suku kata KV

4.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan
      gambar

4.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan
      kad suku kata

4.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar
      dengan suku kata

4.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar

4.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar5

ü Perkataan KV + KV

5.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan
      oleh guru

5.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
      gambar

5.3 Membaca kad padanan

5.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
      berdasarkan gambar

5.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

5.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
      kata6

ü Perkataan dua suku kata V + KV

6.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan
      oleh guru

6.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
      gambar

6.3 Membaca kad padanan


6.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
      berdasarkan gambar

6.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar6.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata7

ü Perkataan KV + KV + KV

7.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru

7.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

7.3 Membaca kad padanan

7.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan
      gambar

7.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

7.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata8

ü Perkataan KVK

8.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan gambar

8.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan kad suku
      kata

8.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku
      kata

8.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar

8.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar9

ü Suku Kata KVK

9.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan gambar

9.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KVK berdasarkan kad suku
      kata

9.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku
      kata

9.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar

9.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar10

ü Perkataan V + KVK
10.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru

10.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

10.3 Membaca kad padanan

10.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal     
        berdasarkan gambar

10.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

10.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata11

ü Perkataan KV + KVK

11.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru

11.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

11.3 Membaca kad padanan

11.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar

11.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

11.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata12

ü Perkataan KVK + KV

12.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru

12.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

12.3 Membaca kad padanan

12.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar

12.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

12.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata13

ü Perkataan KVK + KVK

13.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru

13.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

13.3 Membaca kad padanan

13.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar

13.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

13.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata14

ü Perkataan KV + KV + KVK

14.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru

14.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

14.3 Membaca kad padanan

14.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar

14.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

14.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata15

ü Perkataan KVK + KV + KVK

15.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru

15.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

15.3 Membaca kad padanan

15.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar

15.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

15.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata16

ü Perkataan KVKK

16.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru

16.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar

16.3 Membaca kad padanan

16.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar

16.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar

16.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku kata


17
ü Suku kata KVKK
17.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV 
        berdasarkan gambar
17.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KV
        berdasarkan kad suku kata
17.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar
        dengan suku kata
17.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar
17.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar

18
ü Perkataan KV + KVKK
18.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
18.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
18.3 Membaca kad padanan
18.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
18.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
18.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

19
ü Perkataan V + KVKK
19.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
19.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
19.3 Membaca kad padanan
19.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
19.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
19.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

20
ü Perkataan KVK + KVKK
20.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
20.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
20.3 Membaca kad padanan
20.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
20.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
20.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

21
ü Perkataan KVKK + KV
21.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
21.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
21.3 Membaca kad padanan
21.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
21.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
21.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

22
ü Perkataan KVK + KVK
22.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
22.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
22.3 Membaca kad padanan
22.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
22.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
22.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

23
ü Perkataan KVKK + KVKK
23.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
23.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
23.3 Membaca kad padanan
23.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
23.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
23.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

24
ü Perkataan KV + KV + KVKK
24.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
24.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
24.3 Membaca kad padanan
24.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
24.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
24.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

25
ü Perkataan KV + KVK + KVKK
25.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
25.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
25.3 Membaca kad padanan
25.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
25.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
25.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

26
ü Perkataan KVK + KV + KVKK
26.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
26.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
26.3 Membaca kad padanan
26.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
26.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
26.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

27
ü Perkataan KVKK + KV + KVK
27.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
27.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
27.3 Membaca kad padanan
27.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
21.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
21.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

28
ü Perkataan KV + KVKK + KVK
28.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
28.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
28.3 Membaca kad padanan
28.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
28.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
28.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

29
ü Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding
29.1 Mengeja dan membunyikan terus perkataan-perkataan
        yang telah disediakan
29.2 Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong / vokal
        Berganding
29.3 Mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan /
        jawapan yang sesuai
29.4 Latihan ejaan terancang

30
ü Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (diagraf)
30.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang  
        ditunjukkan oleh guru
30.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
        gambar
30.3 Membaca kad padanan
30.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
        berdasarkan gambar
30.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar
30.6 Membina, membaca dan menulis perkataan dari suku
        kata

31
ü Membaca dan membina ayat mudah
31.1 Membaca ayat berdasarkan gambar
31.2 Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar
31.3 Membina ayat berdasarkan gambar

32
ü Bacaan dan Pemahaman
32.1 Membaca petikan mudah
32.2 Menyusun ayat supaya betul susunannya berdasarkan
        gambar bersiri
32.3 membaca dan menjawab soalan pemahaman


No comments:

Post a Comment

Tenang-tenang Air di Tasik (Bahagian 2)

KOMSAS Tingkatan 3 Tenang-tenang Air di Tasik - Kupasan (Bahagian 2) E-melkan Ini BlogThis! Kongsi ke Twitter Kongsi ke Faceb Kongsi ke...